Tata

Za što je sve potreban jedan tata?            

Prije svega za to da ga se zagrli

oko vrata 

i da mu se tepa:

Tata, moj tata!

A osim toga za to da mu se 

razveže kravata 

i da ga se vuče za hlače dok se brije

i da ga se tako dugo, dugo škaklja

dok se ne  nasmije!

Ali prije svega

za to da ga se zagrli oko vrata

i da mu se dugo, dugo tepa:

Tata, moj tata!

( Dubravko Horvatić)