Riječnik

Agape, grčka riječ: znači ljubav. Gozba ljubavi koju su prvi kršćani priređivali kao

                                                   uvod u euharistijsko slavlje, na  

                                                   spomen Isusove posljednje večere.

                                                   Jednostavan zajednički obrok.

Akolit, grčka riječ: znači pratilac. Akolit pomaže đakonu ili svećeniku u liturgiji.

                                                   Za tu službu potrebno je opunomoćenje.

Alba, latinska riječ albus: znači bijel. Alba je duga bijela haljina koju nose biskup, svećenik, đakon.  

Aleluja, hebrejska riječ: znači hvaliti Gospodina. Aleluja je izvorni poklik Gospodinu prisutnom u

                                                                            Evanđelju. U korizmenom vremenu se ne rabi.

Ambon, grčka riječ: znači stalak. Ambon je stalak s kojeg se navješta Riječ Božja.

Antifona, grčka riječ: znači odgovarati.  Otpjev koji pjeva narod između pojedinih stihova psalama. 

Bazilika, grčka riječ: znači sudnica, tržnica. Bazilika je počasni naslov za posebno znamenite crkve.

Brevijar, latinska riječ breviarium: znači kratak popis. Crkveni molitvenik u kojem se nalaze molitve,

                                                                                      psalmi i čitanja za sve dane u godini i neke

                                                                                      sate u danu. Još se zove Časoslov. 

Celebrant, latinska riječ celebrare: znači slaviti. U misama s više svećenika celebrant predsjeda 

                                                                            euharistijskom slavlju.

Ceremonijar, latinska riječ ceremonia: znači sveti obred. Ceremonijar se brine za dobru pripravu i

                                                                                         miran i dostojan tijek liturgije.

Dekan, latinska riječ decanus: znači nadziratelj. Dekan je predstojnik skupine svećenika koji su 

                                                                            povezani dušebrižničkim područjem, dekanat.

Dijeceza, latinska riječ: znači uprava, gospodarstvo. Područje crkvene uprave kojim upralja biskup

                                                                                  je dijeceza ili biskupija.

Direktorij, je godišnji crkveni kalendar koji donosi crkvene svetkovine, blagdane i spomendane a 

                  sadrži liturgijske upute glede izbora molitava, čitanja, boje liturgijske odjeće i dr.

Đakon, grčka riječ: znači poslužitelj, sluga. Đakon je zaređeni crkveni službenik. Njegova služba može

                                                                   biti korak prema svećeništvu ili može biti stalna.

                                                                   Naša Požeška biskupija ima dva stalna đakona.

Euharistija, grčka riječ: znači zahvaljivanje. Misno slavlje = euharistijsko slavlje. Presveti Oltarski Sakrament zovemo

                                                                    euharistijskim kruhom ili samo euharistijom.

Evanđelje, grčka riječ: znači dobra, radosna vijest. 4 evanđelja Novog zavjeta.

Gregorijanski koral je Crkveno pjevanje koje ime baštini po papi Grguru Velikom. On je uredio napjeve liturgijskog

                                   pjevanja koji se još i danas pjevaju u liturgiji.

Himan, grčka riječ: znači pjesma, hvalospjev. Pjesnički tekst, a nalazimo ga osobito u Brevijaru/Časoslovu