Povijest Župe

POVIJEST NASELJA CABUNA

(iz spomenice župe – zapisao vlč. Ivan Biščan)

Selo Cabuna spominje se već odavna. U Historijalnom arhivu u Osijeku čuva se rukopis iz 1698. godine koji sadrži popis naselja kotara Virovitica. Ivan Mažuran izdao je 1966. u Osijeku knjigu pod naslovom: “Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. i 1702. godine.” U tom popisu stoji doslovno ovo:Districtus Szlatinensis – pagus Czabuna: Locus iste semper pagus erat. Ecclesia s. Elisabethae erat in hoc loco murata eujus pars aliqua ruderum saltem extat… Loci huius inhabitatore erant Valachi, graeci ritus, militantes contra Christianos.” (Mažuran, str. 84.). Stoji napisano i ovo: Godine 1698. u okolnim selima stajale su ponegdje i ruševine nekadanjih crkava i to: … Cabuna, sv. Elizabete, zidana, većim dijelom porušena… (Mažuran, str. 84).

 

Nedaleko od Donjeg odnosno Gornjeg Miholjca ležali su također i ostatci srušene tvrđave Jugovac. Sama tvrđava bila je opasana jarkom, a unaokolo se prostirala močvara. Čitav kraj oko nje nazivao se Jugovo Polje (Mažuran, str. 13.). Bilo je to mjesto okruženo močvarom, utvrda zvana Jugovaz (Jugovac) odakle je i cijeli kraj dobio naziv Jugovopollye (Jugovo Polje). (Mažuran, str. 86). U popisu iz 1698. godine spominje se i Mandinac. Danas se ne zna točna lokacija crkve sv. Elizabete, koja je pomalo propadala za vrijeme Turaka. Turci su zauzeli Viroviticu 1552. godine i vladali cijelim ovim krajem 132 godine (1552-1684). Crkva sv. Elizabete vjerojatno je stajala na mjestu današnje župne crkve u Cabuni. Iz najnovijeg Šematizma (Opći Šematizam, Zagreb, 1975.) vidljivo je, a najstariji stanovnici Cabune i danas pamte, da je na mjestu današnje lijepe crkve stajala mala, neugledna kapela sagrađena 1868. godine. Današnja crkva Kraljice sv. Krunice u Cabuni sagrađena je 1906. godine. Posvećena je u lipnju 1907. godine i u početku je bila posvećena svetoj Klotildi. Bila je to filijalna crkva župe Suhopolje i sveta misa služila se u toj crkvi svakih 14 dana, dva puta mjesečno.

 

OSNUTAK ŽUPE

(iz spomenice župe – zapisao vlč. Ivan Biščan)

Godine 1941. započeo je veliki II. svjetski rat. U Cabuni i Budanici bilo je dosta žitelja Srba, pravoslavne vjere. Neki od njih napustili su svoje domove i odselili u Srbiju. U njihove domove uselili su Hrvati, doseljenici-kolonisti iz Zagorja, Prigorja i još nekih krajeva Hrvatske. Tijekom 1941. i naročito 1942. godine mnogi Srbi pravoslavne vjere bili su primorani ostaviti pravoslavlje i učiniti prijelaz na katoličanstvo. Time je broj “vjernika” osjetno porastao. Istini za volju treba reći da su najviše crkvene vlasti u Zagrebu već i prije rata sugerirale župniku u Suhopolju da misli na osnutak župe u Cabuni. Povećanjem broja vjernika smatralo se da su sazreli svi uvjeti za osnutak župe.

Dana 9. lipnja 1942. održan je kod Općinskog poglavarstva u Cabuni sastanak predstavnika civilnih i crkvenih vlasti i delegata pojedinih sela. Bila je dosta jaka opozicija protiv osnutka župe, ali su bili i jaki razlozi za njezin osnutak. Donesena je odluka da se župa osnuje i na ovom mjestu donosimo vjerni prijepis tog dekreta.

 

STANJE ŽUPE U TRENUTKU OSNUTKA

Dekret o osnivanju župe potpisao je dakle nadbiskup zagrebački dr. Alojzije Stepinac, kasnije kardinal i čovjek sveta života, koji je umro 10. veljače 1960. u Krašiću kao osuđenik na 16 godina robije, a čije tijelo danas počiva u kripti zagrebačke katedrale. Razlozi za osnivanje župe bili su: prelaznici s pravoslavlja i povećani broj doseljenika-kolonista. Župa je u času osnivanja imala ovo brojčano stanje:

 

  • Cabuna: ukupan broj duša 998 od čega 203 prelaznika
  • Nova Cabuna: ukupan broj duša 256 od čega svi naseljenici
  • Žubrica: ukupan broj duša 223 od čega svi starosjedioci
  • Budanica: ukupan broj duša 408 od čega 141 prelaznik
  • Trnava: ukupan broj duša 519 od čega 4 prelaznika
  • Pecka: ukupan broj duša 379 od čega 32 prelaznika
  • Jugovo Polje: ukupan broj duša 520 od čega svi naseljenici i 4 prelaznika.
  • Žiroslavlje: ukupan broj duša 204 od čega 20 prelaznika, ostalo naseljenici

Prema tome nova je župa u času osnutka imala oko 3700 duša, od čega 1380 što prelaznika što naseljenika.