Naši preminuli

Naši preminuli

 
 

 


 
  
  Na današnji dan preminuli su:     

    Za preminule moli:

    Psalam 130

P. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.

    Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:

        Gospodine, usliši glas moj!

    Neka pazi uho tvoje                                                                

        na glas moga vapaja!

P.

    Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,

        Gospodine, tko će opstati?

    Al u tebe je praštanje

        da bismo ti služili.

P.

    U Gospodina ja se uzdam,

        duša se moja u njegovu uzda riječ.

    Duša moja čeka Gospodina

        više no zoru straža noćna.

P. 

    Više no zoru straža noćna

        nek Izrael čeka Gospodina.

    Jer je u Gospodina milosrđe

        i obilno je u njega otkupljenje;

    On će otkupiti Izraela 

        od svih grijeha njegovih.

P.

       Gospodine, smiluj se.

     Kriste, smiluj se.

     Gospodine, smiluj se.

     Oče naš…

     Od vrata paklenih

     Izbavi Gospodine, duše njihove

     Počivali u miru Božjem.

     Amen

    Gospodine, usliši molitvu moju

    I vapaj moj k Tebi da dođe.

     Pomolimo se.

     Bože, oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju,

     molimo blagost Tvoju da braći, rođacima i dobročiniteljima našim,

     koji su preminuli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije

     vazda Djevice i svih svetaca Tvojih dopustiš doći u zajednicu

     vječnoga blaženstva. 

     Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

      – Pokoj vječni daruj im Gospodine!

      – I svjetlost vječna svijetlila im!

      – Počivali u miru!

     – Amen.