Cabuna - Facebook
  Zbirka slika
      Display  # 
  Galerija Opis
  Cabuna nekad Slike s početka 20. stoljeća
  Obnova krovišta župne crkve Obnavljanje krova župne crkve 2007./2008.
  Trnava Cabunska Kapelica u Trnavi Cabunskoj. Crkveni God: Uzvišenje Sv. Križa: 14. rujna
  Jugovo Polje Kapelica u Jugovom Polju. Crkveni god: Sveti Petar i Pavao: 29. lipnja
  Cabuna, crkva iznutra Unutrašnjost župne crkve u Cabuni. Crkveni god: Kraljica Sv. Krunice: 7. listopada; Godišnje klanjanje: 8. srpnja.
  Budanica Toranj u Budanici. Crkveni god: Sv. Terezija Avilska: 15. listopada
  Žubrica Toranj u Žubrici. Crkveni god: Sveta Terezija Od Djeteta Isusa: 1. listopada
  Krizma Krizma 2007. godine.
  Pričest Prva Sveta Pričest 2007.
  Fasadna cigla Obnovljena je fasada crkve.  Odstranjene su oštećene fasadne cigle i zamjenjene novima.
  Odvodnja kišnih vodâ Oko crkve je izvedena drenaža.
  Okolo crkve Uređenje okoliša crkve
   
  Župne Obavijesti
   
  Madići i djevojke!
  koji u dogledno vrijeme
  namjeravate sklopiti crkvenu ženidbu
  planirajte u svojim obvezama
  priprave za brak.

  Jednostavo je:
  prijavite se voditeljima tečaja u Virovitici,
  a na kraju tečaja dobijete potvrdu o sudjelovanju.
  S tom potvrdom
  dođete u župni ured.