Cabuna - Facebook
  Naši preminuli

   


    
    Na današnji dan preminuli su:     

      Za preminule moli:

      Psalam 130

  P. Iz dubine vapijem tebi, Gospodine.

      Iz dubine vapijem tebi, Gospodine:

          Gospodine, usliši glas moj!

      Neka pazi uho tvoje                                                                

          na glas moga vapaja!

  P.

      Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao,

          Gospodine, tko će opstati?

      Al u tebe je praštanje

          da bismo ti služili.

  P.

      U Gospodina ja se uzdam,

          duša se moja u njegovu uzda riječ.

      Duša moja čeka Gospodina

          više no zoru straža noćna.

  P. 

      Više no zoru straža noćna

          nek Izrael čeka Gospodina.

      Jer je u Gospodina milosrđe

          i obilno je u njega otkupljenje;

      On će otkupiti Izraela 

          od svih grijeha njegovih.

  P.

         Gospodine, smiluj se.

       Kriste, smiluj se.

       Gospodine, smiluj se.

       Oče naš...

       Od vrata paklenih

       Izbavi Gospodine, duše njihove

       Počivali u miru Božjem.

       Amen

      Gospodine, usliši molitvu moju

      I vapaj moj k Tebi da dođe.

       Pomolimo se.

       Bože, oproštenja djelitelju i ljudskoga spasenja ljubitelju,

       molimo blagost Tvoju da braći, rođacima i dobročiniteljima našim,

       koji su preminuli s ovoga svijeta, po zagovoru blažene Marije

       vazda Djevice i svih svetaca Tvojih dopustiš doći u zajednicu

       vječnoga blaženstva. 

       Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

        - Pokoj vječni daruj im Gospodine!

        - I svjetlost vječna svijetlila im!

        - Počivali u miru!

       - Amen.


   
  Župne Obavijesti
   
  Madići i djevojke!
  koji u dogledno vrijeme
  namjeravate sklopiti crkvenu ženidbu
  planirajte u svojim obvezama
  priprave za brak.

  Jednostavo je:
  prijavite se voditeljima tečaja u Virovitici,
  a na kraju tečaja dobijete potvrdu o sudjelovanju.
  S tom potvrdom
  dođete u župni ured.