Cabuna - Facebook
  Krizmanici

  PITANJA ZA KRIZMANIKE

  1. Zašto smo na svijetu?
      Na svijetu smo zato da Boga upoznamo, ljubimo, njemu služimo i tako u Nebo dođemo. 

  2. Što znači vjerovati u Boga?
      Vjerovati u Boga znači biti uvjeren da Bog postoji i smatrati istinom sve što je On objavio. 

  3. Gdje je ukratko sadržano sve što mi vjerujemo o Bogu?
      U Apostolskom vjerovanju. 

  4. Što je potrebno za vjeru?
      Za vjeru je potrebna posebna Božja pomoć koju mi zovemo milost. 

  5. Tko je Bog?
      Bog je najsavršenije biće, svemogući Otac stvoritelj Neba i Zemlje. 

  6. Na temelju čega možemo zaključiti da Bog postoji?
      Iz vidljivog svijetla i iz glasa savjesti: svaki čovjek ima savjest koja ga potiče na dobro. 

  7. Gdje je sadržana Objava Božja?
      Objava Božja je sadržana u Svetom pismu i usmenoj predaji. 

  8. Koliko ima Bogova?
      Bog je jedan, a u Bogu su tri osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. 

  9. Kako jednim imenom nazivamo Boga u tri božanske osobe?
      Presveto Trojstvo. 

  10. Možemo li Boga vidjeti?
        Boga ne možemo vidjeti, jer je On čisti duh, to znači da On nema materjalonog tijela. 

  11. Gdje Bog prebiva?
        Bog je svugdje i na svakom mjestu. On je posvudašnji. 

  12. Od kada je Bog i do kada će biti?
        Bog je vječan, nema ni početka ni svršetka. 

  13. Može li Bog učiniti sve što hoće?
        Bog može učiniti sve što hoće. On je svemoguć. 

  14. Zna li Bog sve?
        Bog sve zna: On  je sveznajući. 

  15. Kako se zovu ljudi koji kažu da nema Boga? 
        Zovu se bezbožnici ili ateisti. 

  16. Što je Bog stvorio?
        Bog je stvorio Nebo i Zemlju i sve što postoji. 

  17. Što znači riječ „stvoriti“?
        Stvoriti znači učiniti nešto iz ničega. 

  18. Koga je Bog stvorio na Nebu?
        Na Nebu je Bog stvorio anđele. 

  19. Kakvi su anđeli bili na početku?
        Svi su anđeli na početku bili dobri. Kasnije su neki sagriješili. 

  20. Kako se zovu anđeli koji su sagriješili?
        Zovu se đavli. 

  21. Od čega se sastoji čovjek?
        Čovjek se sastoji od razpadljivog tijela i bezsmrtne duše. 

  22. Kako se zovu prvi ljudi?
        Prvi ljudi zovu se Adam i Eva. 

  23. Kako se zove najljepši dar koji je Bog dao prvim ljudima?
        Zove se milost posvetna. 

  24. Što je milost posvetna?
        Milost posvetna je ljubav kojom Bog prihvaća čovjeka za svoje dijete
         i daje mu pravo na život vječni.

  25. Kako se zove grijeh prvih  ljudi?
        Grijeh prvih ljudi zove se iztočni grijeh, jer iztječe od Adama i Eve na sve ljude.
       Još se zove izvorni, prvi, izkonski. 

  26. Tko se rodio bez iztočnog grijeha?
        Bez iztočnog grijeha rodila se samo Blažena Djevica Marija.

  27. U kojem se sakramentu oprašta iztočni grijeh?
        Iztočni grijeh se oprašta u sakramentu krštenja. 

  28. Na koji način se Bog smilovao ljudima i dao im mogućnost da se ipak spase?
        Bog je obećao našim praroditeljima Adamu i Evi da će na svijet poslati svoga sina Isusa Krista,
        koji će odkupiti i spasiti svijet. 

  29. Tko je Isus Krist? 
        Isus Krist je obećani Spasitelj, pravi Bog i pravi čovjek. 

  30. Gdje je sadržan kratki Isusov životopis?
        Kratki Isusov životopis sadržan je u Evanđeljima, koja su napisali: Matej, Marko, Luka i Ivan.

  31. Što znači ime Isus Krist?
        Isus na hebrejskom znači Spasitelj, a Krist znači Pomazanik. 

  32. Koji je najuzvišeniji naziv za Krista?
        Najuzvišeniji naziv za Krista je Sin Božji. 

  33. Gdje se rodio Isus Krist?
        Isus Krist se rodio u Betlehemu.

  34. Kad se rodio Isus Krist?
        Isus Krist se rodio na početku nove ere i od njegova rođenja brojimo godine. Nulte godine. 

  35. Što slavimo na Božić?
        Na Božić slavimo Isusovo rođenje. 

  36. Kako je Isus postao čovjekom?
        Isus Krist je začet po Duhu svetom.
        To znači da se njegovo začeće dogodilo na jedinstven i čudesan način,
        bez sudjelovanja muškarca. 

  37. Kako se zove Isusova majka?
        Isusova majka se zove Blažena Djevica Marija. 

  38. Tko je navijestio Mariji da će začeti i roditi Isusa?
        Anđeo Gabrijel. 

  39. Kojim je riječima anđeo pozdravio Mariju?
        Zdravo Marijo, milosti puna! Gospodin s Tobom!

  40. Što je anđeo nakon pozdrava rekao Mariji?
        Nakon pozdrava anđeo je rekao Mariji da će začeti i roditi Sina kojemu će nadjenuti ime Isus.

  41. Što je anđeo rekao Mariji kad ga je upitala kako će začeti kad nema muža?
        „Duh sveti sići će na Te i sila Svevišnjega će Te zasjeniti“. 

  42. Kojim riječima je Marija prihvatila Božju volju?
        „Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi Tvojoj“. 

  43. Tko je prvi došao pokloniti se djetetu Isusu?
        Prvi su došli pokloniti se pastiri iz okolice Betlehema. 

  44. Tko je javio pastirima da se rodio Isus?
        Pastirima je javio anđeo. 

  45. Što su pjevali anđeli kad se rodio Isus?
        Kad se rodio Isus anđeli su pjevali: Slava Bogu na visini, a na Zemlji mir ljudima dobre volje. 

  46. Tko se poslije pastira došao pokloniti Isusu?
        Poslije pastira došla su se pokloniti tri mudraca s Istoka. 

  47. Što znamo o Isusu kada mu je bilo četrdeset dana?
        Kad je Isusu bilo četrdeset dana prikazan je Bogu u hramu u Jeruzalemu. 

  48. Koji se blagdan slavi kao spomen Isusova prikazanja u hramu?
        Slavi se Svijećnica   (2. veljače). 

  49. Kamo je Isus kao dijete morao bježati s Marijom i Josipom?
        Morao je bježati u Egipat.

  50. Kako se zvao kralj koji je htio pogubiti Isusa bojeći se da će mu on oteti prijestolje?

         Zvao se Herod. 

  51. Gdje je Isus živio nakon povratka iz Egipta?
        Isus je nakon povratka iz Egipta živio u Nazaretu; odatle i ime Isus Nazarećanin. 

  52. Što znamo o dvanaestogodišnjem Isusu?
        Kada je Isusu bilo 12 godina, on je s Marijom i Josipom pošao na hodočašće u Jeruzalem.
        Tamo se izgubio i nakon tri dana pronašli su ga u hramu kako s učiteljima i pismoznancima razgovara.

  53. Koliko godina je Isus živio kao čovjek na Zemlji?
        Živio je oko 33 godine. 

  54. Kako se može podijeliti Isusov ovozemaljski život?
        Može se podijeliti u dva razdoblja: skroviti život do trideste godine
        i javni, koji obuhvaća njegove posljednje godine života. 

  55. Što čini Isus prije javnog djelovanja?
        Prije javnog djelovanja Isus prima krštenje na rijeci Jordanu
        a zatim odlazi u pustinju i tu posti i moli četrdeset dana. 

  56. Kojim događajem započinje Isusovo javno djelovanje?
        Isusovo javno djelovanje započinje njegovim krštenjem na rijeci Jordanu, i Očevom Objavom:
        „Ovo je Sin moj, Ljubljeni. Slušajte ga.“ 

  57. Tko je Isusa krstio i gdje?
        Krstio ga je sveti Ivan Krstitelj na rijeci Jordanu. 

  58. Po čemu je Isus postao poznat u javnosti?
        Isus je postao poznat u javnosti po svojim govorima i čudesima. 

  59. Kako se zove Isusov najpoznatiji govor?
        Zove se Govor na gori ili Osam blaženstava. To je bit Evanđelja.

   60. Koje je Isusovo prvo čudo?
        Isusovo prvo čudo je pretvaranje vode u vino na svadbi u Kani Galilejskoj. 

  61. Nabroji nekoliko čudesa što ih je Isus učinio?
        Isus je pretvorio vodu u vino, utišao oluju na moru,
        umnožio kruh u pustinji, ozdravljao bolesne i uskrsivao mrtve. 

  62. Koje je Isusovo najveće čudo?
        Najveće Isusovo čudo je njegovo vlastito uskrsnuće. 

  63. Kako se zovu Isusovi učenici i koliko ih je bilo?
        Isusovi učenici zovu se apostoli, a bilo ih je dvanaest. 

  64. Što znači riječ „apostol“?
        Riječ „apostol“ znači poslanik - misionar. 

  65. Je li Isus imao neprijatelja u narodu?
        Isus je imao neprijatelje u narodu. Oni su ga optužili i tražili od vlasti da ga ukloni. 

  66. Tko je Isusa osudio na smrt?
        Isusa je na smrt osudio rimski upravitelj Poncije Pilat. 

  67. Tko je Isusa izdao?
        Isusa je izdao njegov učenik Juda Iškariotski. 

  68. Koji je od apostola Isusa tri puta zatajio?
        Zatajio ga je apostol Petar. 

  69. Što je Isus proslavio sa svojim učenicima prije muke i smrti?
        Prije muke i smrti Isus je sa svojim apostolima proslavio oproštajnu večeru
        koju mi zovemo Posljednja večera. Zadnja večera 

  70. Kada slavimo spomen na Isusovu Posljednju večeru?
        Spomen na Isusovu Posljednju večeru slavimo na Veliki Četvrtak i u svakoj svetoj misi. 

  71. Kada slavimo spomen muke i smrti Isusove?
        Spomen muke i smrti Isusove slavimo na Veliki petak. 

  72. Gdje je Isus razpet i umro?
        Isus je razpet i umro na brdu Kalvariji kraj Jeruzalema. 

  73. Što je Isus molio viseći na križu?
        Viseći na križu Isus je molio za svoje neprijatelje: „Oče oprosti im jer ne znaju što čine“. 

  74. Kad su Isusa razpeli na križ, koji su mu natpis stavili ponad glave?
        Bilo je napisano: INRI, a to znači: Isus Nazarećanin Kralj Židovski. 

  75. Tko je s Isusom još razpet na Kalvariji?
        Bila su razpeta još dvojica razbojnika. 

  76. Kamo je sišla Isusova duša kad se rastala s tijelom?
        Isusova duša je sišla nad pakao, gdje su bile duše preminulih pravednika. 

  77. Kako se zove čovjek koji je Isusa skinuo s križa i pokopao u svoj grob?
        Zove se Josip iz Arimateje, Isusov potajni učenik. 

  78. Što je Pilat naredio poslije Isusova pokopa?
        Pilat je naredio da se Isusov grob zapečati i postavi straža da učenici ne bi ukrali Isusovo tijelo. 

  79. Je li Isusovo tijelo ostalo u grobu?
        Isusovo tijelo nije ostalo u grobu; treći dan nakon ukopa Isus je uskrsnuo. 

  80. Što nas uči Isusovo uskrsnuće?
        Isusovo uskrsnuće uči nas da je Isus pravi Bog i da ćemo i mi jednom uskrsnuti od mrtvih. 

  81. Koliko se dana nakon uskrsnuća Isus ukazivao svojim učenicima? 
        Ukazivao im se kroz 40 dana. Nakon toga je uzašao na Nebo.

  82. Kakvu je vlast Isus dao svojim apostolima na dan svoga uskrsnuća?
        Dao im je vlast opraštanja grijeha. 

  83. Kome su apostoli predali vlast opraštanja grijeha?
        Vlast opraštanja grijeha apostoli su predali biskupima i svećenicima. 

  84. Kako se zove sakrament u kojem se opraštaju grijesi učinjeni poslije krštenja?
        Zove se sakrament pomirenja ili izpovijedi ili pokore. 

  85. Zašto je Isus podnio muku i smrt na križu?
        Isus je podnio muku i smrt na križu za naše spasenje.
        Sam je rekao da je najveća ljubav položiti svoj život za svoje prijatelje. 

  86. Zašto su ondašnji vlastodršci Isusa osudili na smrt?
        Isus je osuđen na smrt zato što je bunio narod (pravio se kraljem) i zbog bogohulstva.

  87. Što je Isus posvjedočio svojom smrću?
        Isus je posvjedočio da voli ljude i da je spreman za čovjeka i život žrtvovati. 

  88. Po čemu se Isusova smrt razlikuje od smrti drugih ljudi?
        Isus je ne samo čovjek nego i Bog. Zato je njegovom smrću svaka ljudska smrt posvećena. 

  89. Tko je Duh Sveti?
        Duh Sveti je treća božanska osoba, s Otcem i Sinom pravi Bog. 

  90. Kada su apostoli primili Duha Svetoga?
        Apostoli su primili Duha Svetoga pedeseti dan nakon Isusova uskrsnuća. 

  91. Koji se blagdan slavi kao spomen na taj događaj?
        Slavi se blagdan Duhova. 

  92. Kako je Duh Sveti djelovao na apostole?
        Duh Sveti je apostole posvetio i izpunio snagom i utjehom. 

  93. Kakvi su apostoli bili prije dolaska Duha Svetoga?
        Prije dolaska Duha Svetoga apostoli su bili strašljivi i malodušni.
        Poslije primanja Duha Svetoga neustrašivo su propovijedali Kristov nauk. 

  94. Koji su darovi Duha Svetoga?
        Darovi Duha Svetoga su: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost i strah Božji. 

  95. U kojem sakramentu primamo na poseban način darove Duha Svetoga?
        U sakaramentu potvrde (firme) ili krizme. 

  96. Što je Crkva?
        Crkva je zajednica Isusovih vjernika na čelu sa svetim Otcem papom. 

  97. Tko je osnovao Crkvu?
        Crkvu je osnovao Isus Krist. 

  98. Zašto je Isus osnovao Crkvu?
        Isus je osnovao Crkvu da ona vodi ljude Bogu. 

  99. Koji je drugi naziv za Crkvu?
        Drugi naziv za Crkvu je Tijelo Kristovo. 

  100. Koga je Isus postavio za prvog vrhovnog poglavara Crkve?
          Apostola Petra, i to riječima: "Ti si Petar – Stijena,
          i na toj Stijeni sagradit ću Crkvu svoju,
          i vrata paklena ne će je nadvladati " (Mt 16,18). 

  101. Kako se zovu Petrovi nasljednici?
          Zovu se pape. Oni su Kristovi namjestnici. 

  102. Kako se zove današnji papa?
          Današnji papa zove se Franjo. On je 266. papa od svetoga Petra. 

  103. Koje su oznake prave Crkve?
          Oznake prave Crkve su: jedna, sveta, katolička i apostolska. 

  104. Dokle će trajati Kristova Crkva?
          Kristova Crkva trajat će do konca svijeta. 

  105. Koje su naše obveze prema Crkvi?
          Crkvu treba ljubiti, poštivati, slušati i s njom surađivati. 

  106. Što je općinstvo svetih?
          Općinstvo svetih je zajednica Isusovih vjernika na Zemlji, svetaca u Nebu i duša u Čistilištu. 

  107. Koje su posljednje stvari čovjeka?
          Posljednje stvari čovjeka su: smrt, sud, raj ili pakao. 

  108. Što je Isus rekao o uskrsnuću mrtvih?
          Isus je rekao: "Koji su činili dobro, uskrsnut će na život, a koji su činili zlo, uskrsnut će na osudu“. 

  109. Tko ide u pakao?
          U pakao ide tko umre u smrtnom grijehu. 

  110. Koja je najteža kazna prokletih u paklu?
          Najteža kazna prokletih u paklu jest da su zauvijek odbačeni od Boga. 

  111. Tko ide u Čistište?
          U Čistilište ide tko umre u milosti  Božjoj, a nije zadovoljio za svoje grijehe. 

  112. Kada će Isus ponovo doći na Zemlju?
          Isus će doći ponovno na Zemlju na svršetku svijeta, da sudi ljudima. 

  113. Kako se zove sud na svršetku svijeta?
          Zove se opći sud, posljednji sud, jer će se suditi svim ljudima. 

  114. Što će Bog učiniti na općem sudu?
          Dobre će nagraditi vječnom nagradom, a zle kazniti vječnom kaznom. 

  115. Što znači riječ „sakrament“?
          Riječ sakrament znači sveta tajna. 

  116. Što su to kršćanski sakramenti?
          Sakramenti  su vidljivi znakovi nevidljive milosti, darivanje Božjeg života čovjeku. 

  117. Tko je ustanovio sakramente i koliko ih ima?
          Ustanovio ih je Isus Krist, a ima ih sedam. 

  118. Koji je sakrament najpotrebniji za spasenje?
          Najpotrebniji sakrament za spasenje je krštenje. 

  119. Što je krštenje?
          Krštenje je sakrament u kojem Bog kršteniku oprašta iztočni grijeh
          i sve grijehe učinjene prije krštenja. 

  120. Što čovjek postaje po krštenju?
          Po krštenju čovjek postaje član Crkve i dionik Isusove smrti i uskrsnuća.

  121. Koju milost dobivamo u sakramentu krštenja?
          U sakramentu krštenja dobivamo posvetnu milost i postajemo djeca Božja. 

  122. Kako se podjeljuje krštenje?
          Krštenika se polije po glavi krstnom vodom i pri tom izgovaraju riječi:
          „N. Ja te krstim u ime Otca i Sina i Duha Svetoga“. 

  123. Tko može krstiti?
          Redovito biskup, svećenik ili đakon, a u potrebi valjano može krstiti svaki čovjek. 

  124. Osim krštenja vodom postoji li i druga vrsta krštenja?
          Postoji krštenje krvi i krštenje želje. 

  125. Tko prima krštenje krvi?
          Krštenje krvi prima onaj koji je zbog vjere ubijen prije krštenja koje je želio primiti. 

  126. Što je krštenje želje?
          Krštenje želje prima onaj koji se želi krstiti ali mu je to bilo nemoguće. 

  127. Što je potvrda ili krizma?
          Potvrda je sakrament u kojem krizmanik prima Duha Svetoga
          da podpunije proživljava i širi svoju vjeru. 

  128. Kojim riječima je Isus najavio svetu potvrdu?
          Isus je rekao: "Primit ćete silu Duha Svetoga i bit ćete mi svjedoci". 

  129. Tko podjeljuje sakrament potvrde?
          Sakrament potvrde podjeljuje biskup ili ovlašteni svećenik. 

  130. Koja se posebna milost prima u potvrdi?
          Prima se milost da možemo po vjeri živjeti i svoju vjeru javno priznavati. 

  131. Kako se treba pripraviti za sakrament potvrde?
          Da dostojno primimo svetu potvrdu moramo biti u milosti posvetnoj
          i dovoljno poučeni u vjerskim istinama. 

  132. Kako se podjeljuje sakrament potvrde?
          Sakrament  potvrde podjeljuje se tako da biskup maže krizmanika posvećenim uljem po
          čelu izgovarajući riječi: " I. Primi pečat dara Duha Svetoga".
          Krizmanik odgovara: "Amen".
          Biskup zatim kaže: "Mir tebi"!
          Krizmanik odgovara: I s duhom tvojim!  

  133. Što je sveta pričest?
          Sveta pričest je sakrament u kojem pod prilikama kruha i vina
          primamo pravo tijelo i pravu krv Kristovu. 

  134. Kad je ustanovljena sveta pričest?
          Sveta pričest je ustanovljena na Posljednjoj večeri kad je Isus nad kruhom rekao:
          „ovo je moje tijelo“, a nad vinom: „ovo je moja krv“! 

  135. Koju je vlast Isus dao apostolima na Posljednjoj večeri?
          Isus je na Posljednjoj večeri dao apostolima svećeničku vlast posvećivanja:
          vlast pretvarati kruh i vino u tijelo i krv Kristovu. 

  136. Kojim riječima je to učinio?
          Učinio je to kad je rekao: "Ovo činite meni na spomen". 

  137. Kome su apostoli predali tu vlast?
          Tu vlast apostoli su predali biskupima i svećenicima. 

  138. Kad biskupi i svećenici pretvaraju kruh i vino u tijelo i krv Kristovu?
          Biskupi i svećenici pretvaraju kruh i vino u tijelo i krv Kristovu u svetoj misi za vrijeme pretvorbe. 

  139. Pretvaraju li se za vrijeme pretvorbe kemijska i fizička svojstva kruha i vina?
          Ne, mijenja se samo unutrašnja bit, do koje osjetila ne dopiru. 

  140. Može li se svatko pričestiti?
          Pričestiti se može samo kršćanin koji na duši nema težkog grijeha
          i koji vjeruje u Isusovu prisutnost u svetoj pričesti. 

  141. Što čini onaj tko se pričesti u težkom grijehu?
          On čini strašan grijeh koji se zove svetogrđe. 

  142. Što je Presveti oltarski sakrament?
          Presveti oltarski sakrament jest Tijelo i Krv Kristova pod prilikama kruha i vina. 

  143. Kako se zove mjesto u crkvi gdje se čuva Presveti oltarski sakrament?
          Zove se svetohranište ili tabernakul. 

  144. Što je izpovijed ili pomirenje?
          Izpovijed ili sakrament pomirenja jest sakrament
          u kojem nam Bog preko svećenika oprašta grijehe učinjene poslije krštenja. 

  145. Kome je Bog dao vlast opraštati grijehe?
          Apostolima, a preko njih biskupima i svećenicima.  

  146. Kad je Isus dao vlast apostolima opraštati grijehe?
          Isus je dao apostolima vlast opraštati grijehena dan svoga uskrsnuća. 

  147. Kojim je riječima Isus dao vlast opraštati grijehe?
          Isus je dao apostolima vlast opraštati grijehe riječima:
         "Primite Duha svetoga! Kojima oprostite grijehe, bit će im oprošteni,
         a kojima zadržite bit će im zadržani". 

  148. Kome Bog oprašta grijehe?
          Jedino onome koji se iskreno kaje i odluči čuvati se ubuduće grijeha. 

  149. Što znači kajati se za grijehe?
          Kajati se za grijehe znači žaliti što smo Boga ili svoga bližnjeg uvrijedili. 

  150. Koje grijehe treba izpovijedati u sakramentu pomirenja?
          U sakramentu pomirenja treba izpovijedati sve težke grijehe, a po mogućnosti i lake. 

  151. Kako ćemo se pripremiti na svetu izpovijed?
          Ispitati svoju savjest uz pomoć Božjih i crkvenih  zapovijedi kako bi uočili svoje grijehe! 

  152. Što je pokora koju je vjernik obvezan izvršiti nakon izpovijedi?
          Pokorom vjernik popravlja zle posljedice grijeha, jača dušu  i zajednici pruža dobar primjer.

  153. Što se događa ako vjernik prije smrti ne popravi zle posljedice svojih grijeha?
          On svoju pokoru dovršava nakon smrti u Čistilištu. 

  154. Kako se zove tajna na koju je obvezan svaki svećenik u svetoj ispovijedi?
          Zove se izpovijedna tajna.
          Izpovijednik je vezan tom tajnom, da nikad nikome ne smije reći ono što je čuo u izpovijedi. 

  155. Što je bolestničko pomazanje?
          Bolestničko pomazanje je sakrament namijenjen bolestniku na korist duše, a više puta i tijela.  

  156. Tko može primiti bolestničko pomazanje?
          Može ga primiti svaki bolestnik koji je ozbiljno bolestan. 

  157. Koliko se puta može primiti bolestničko pomazanje?
          Bolestničko pomazanje može se primiti više puta. 

  158. Što je svećenički red?
          Svećenički red je sakrament u kojem se podjeljuje svećenička vlast i milost
          za dostojno vršenje svete službe. 

  159. Koji su stupnjevi sakramenta svetoga reda?
          Stupnjevi sakramenta svetog reda su: đakon, svećenik, biskup.
          Biskup ima puninu svetog reda, svećenik je njegov pomoćnik,
          a đakon pomoćnik svećenika i biskupa u vodstvu zajednice vjernika.  

  160. Koju vlast dobivaju svećenici po svetom redu?
          Svećenici dobivaju vlast naučavanja, posvećivanja i upravljanja. 

  161. Tko podjeljuje svećenički red?
          Svećenički red podjeljuje samo biskup. 

  162. Što je sakrament ženidbe?
          To je sakrament kojim se u ime Božje podjeljuje roditeljska vlast i milost. 

  163. Tko je ustanovio ženidbu?
          Ženidbu je ustanovio Bog u zemaljskom raju kad je stvorio čovjeka kao muško i žensko,
          a Isus je ženidbu uzdigao među sarkamente. 

  164. Kakva je kršćanska ženidba?
          Kršćanska ženidba je jedinstvena i nerazrješiva. 

  165. Tko podjeljuje sakrament ženidbe?
          Sakrament ženidbe podjeljuju sami zaručnici pred dva svjedoka i svećenikom. 

  166. Jesu li svi kršćani koji sklapaju brak obvezni crkveno se vjenčati?
          Svi kršćani koji stupaju u brak obvezni su se crkveno vjenčati. 

  167. Što biva s onim kršćanima koji se vjenčaju samo „civilno“?
          Crkva njih smatra javnim griješnicima i oni gube pravo na sve druge sakramente:
          ne mogu se ni izpovijediti ni pričestiti do smrtnog časa. 

  168. Koje sakramente možemo primiti samo jednom u životu?
          Samo jednom u životu možemo primiti: krštenje, krizmu i svećenički red,
          jer ti sakramenti utiskuju u dušu neizbrisivi pečat. 

  169. Tko može biti kum na sakramentu potvrde?
          Preporuča se da to bude krstni kum.
          Uvjeti da netko bude kum isti su kao i kod krštenja: 
          barem 16 godina starosti; da je uzornog života;
          da je primio sakramente kršćanske inicijacije;
          da nije kažnjen Crkvenom kaznom i da nema zaprjeku vršiti službu kumova. 

  170. Što kršćanin treba znati i vjerovati o Svetom Otcu Papi?
          Treba vjerovati dvije istine: Papino prvenstvo ili primat i njegovu nezabludivost. 

  171. Što je moral?
          Moral je razlikovanje dobra i zla. 

  172. Što je moralni zakon?
          Moralni zakon je zakon koji je Bog upisao u ljudsko srce po kojem čovjek treba živjeti. 

  173. Što znači kršćanski živjeti?
          Kršćanski živjeti znači obdržavati Božje zapovijedi i crkvene propise u svakodnevnom životu. 

  174. Preko koga je Bog dao Deset zapovijedi?
          Bog je svoje zapovijedi dao preko Mojsija na brdu Sinaju.  

  175. Kako se dijele Božje zapovijedi?
          Božje zapovijedi se dijele na dva dijela:
          prve tri obuhvaćaju naš odnos prema Bogu
          a ostalih sedam naš odnos prema drugima. 

  176. Što je grijeh?
          Grijeh je namjerni prekršaj Božje ili crkvene zapovijedi. 

  177. Kakvih ima grijeha?
          Grijeh može biti težki i laki. 

  178. Što je težki grijeh?
          Za težki grijeh se traže tri uvjeta: velika stvar, puna svijest i slobodan pristanak. 

  179. Što je laki grijeh?
          Laki grijeh je prekršaj Božje ili crkvene zapovijedi u maloj stvari ili ne namjerno. 

  180. Kako se još nazivaju težki grijesi?
          Težki grijesi se još nazivaju i smrtni jer njima zaslužujemo vječnu smrt. 

  181. Kako se zove glas u čovjeku koji nas upućuje što je dobro a što zlo?
          Taj glas naziva se savjest.

  182. Kako treba odgajati savjest?
          Savjest treba odgajati prema Božjim i crkvenim zapovijedima.

  183. Kakvo kajanje za grijehe može biti?
          Postoji savršeno i nesavršeno kajanje.

  184. Što je savršeno kajanje?
          Savršeno kajanje je kajanje iz ljubavi prema Bogu.

  185. Što je nesavršeno kajanje?
          Nesavršeno kajanje je kajanje iz straha pred Božjom kaznom.

  186. Navedi primjere pravog kajanja iz Biblije?
          Npr. Sveti Petar, Marija Magdalena itd.

  187. Što je molitva?
          Molitva je naš razgovor s Bogom.

  188. Koju molitvu nas je naučio Isus?
          Isus nas je naučio moliti „Otče naš“.

  189. Što Isus kaže o molitvi?
          Isus daje garanciju uspjeha naše molitve riječima:
          „Molite i dat će vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se!“ (Mt 7,7)

  190. Zašto se Bogu molimo?
          Bogu se molimo radi zahvaljivanja na primljenim darovima,
          da dadnemo zadovoljštinu za svoje grijehe
          i da tražimo pomoć za budućnost.

  191. Kakva treba biti naša molitva?
          Naša molitva treba biti: pobožna, ponizna, pouzdana i postojana.

  192. Kad se sve treba moliti?
          Moliti treba svako jutro i večer, prije i poslije jela te u svim važnijim trenutcima života.

  193. Kome se kršćani mole osim Bogu?
          Kršćani se još mole Blaženoj Djevici Mariji, anđelima i svetcima.

  194. Nabroji četiri vjerske istine o Mariji?
          Crkva je proglasila četiri vjerske istine o Gospi:
          1. ona je bez grijeha začeta;
          2. ona je djevica prije poroda, u porodu i nakon poroda;
          3. ona je Bogorodica;
          4. ona je na Nebo uznesena s dušom i tijelom.

  195. Kada slavimo Marijino uznesenje na nebo?
          Blagdan Marijina uznesenja slavimo na Veliku Gospu, tj. 15. kolovoza.

  196. Kojeg datuma slavimo Marijino Bezgriješno začeće?
          Marijino Bezgriješno začeće slavimo 8. prosinca.

  197. Kojeg datuma slavimo blagdan Bogorodice Marije?
          Marijino Bogomajčinstvo slavimo prvog dana građanske godine, tj. na Novu godinu.

  198. Tko su svetci?
          Svetci su kršćani koji su u svom životu nasljedovali Isusa Krista i tako postali Božji prijatelji.

  199. Navedi neke svetce koje poznaješ?
          Sveti Josip, sveti Petar i Pavao, sveti Franjo, sveti Ante, sveti Stjepan sv. Barbara, sv. Valentin itd.

  200. Kako se zove prvi hrvatski svetac?
          Prvi hrvatski svetac zove se sveti Nikola Tavelić, franjevac rodom iz Šibenika.
          Svecem je proglašen 1970. godine.

  201. Kako se zovu svetci koji su položili svoj život za Boga? 
          Oni se zovu mučenici. 

  202. Kako se zove prvi kršćanski mučenik?
          Prvi kršćanski mučenik je sveti Stjepan. Slavimo ga 26. prosinca.

  203. Kako se zove zaštitnik Crkve i Hrvatskoga sabora?
          Zaštitnik cijele Crkve je sveti Josip.
          Njega je Hrvatski sabor 10. lipnja 1687. godine proglasio svojim zaštitnikom.

  204. Za kojega svetca Isus kaže da se veći nije rodio?
          To je Isus rekao za svetog Ivana Krstitelja.

  205. Nabroji tri hrvatska službeno proglašena svetca?
          Sveti Nikola Tavelić, sveti Leopold Bogdan Mandić i sveti Marko Križevčanin.

  206. Nabroji osam hrvatskih službeno proglašenih blaženika?
          Augustin Kažotić, Julijan iz Bala u Istri, Jakov Zadranin, Gracija Kotorski, Ozana Kotorska,
          Alojzije Stepinac, Ivan Merz i Marija Petković.

  207. Što je sveta misa?
          Sveta misa je nekrvna žrtva Novoga zavjeta i uspomena na Posljednju večeru.

  208. Što slavimo u svetoj misi?
          U svetoj misi slavimo Isusovu muku, smrt i uskrnuće.

  209. Kako su ljudi slavili Boga u Starom zavjetu?
          U Starom zavjetu ljudi su prinosili Bogu krvne žrtve.

  210. Tko je ustanovio svetu misu i kada?
          Svetu misu je ustanovio Isus Krist na Veliki četvrtak.

  211. Kako se dijeli sveta misa?
          Sveta misa se dijeli na dva glavna dijela: služba riječi i euharistijska služba.

  212. Kako se dijeli služba riječi?
          Služba riječi se dijeli na: uvodne obrede i misna čitanja.

  213. Kako se dijeli euharistijska služba?
          Euharistijska služba se dijeli na: prikazanje, pretvorbu, svetu pričest i završni dio.

  214. Kako se zove glavni dio svete mise?
          Glavni dio svete mise je pretvorba kruha i vina u Kristovo tijelo i krv.

  215. Kad su kršćani obvezni sudjelovati na svetoj misi?
          Kršćani su prema Božjim i crkvenim zapovijedima obvezni sudjelovati u slavlju svete mise 
          svake nedjelje i na zapovijedne svetkovine.

  216. Nabroji zapovijedne svetkovine?
          Zapovijedne svetkovine su: Uskrs, Božić, Tijelovo, Velika Gospa i Svi Sveti.

  217. Što je Sveto pismo i kako se dijeli?
          Sveto pismo ili Biblija je zbirka knjiga koje su napisali sveti pisci nadahnuti Duhom Svetim. 
          Dijeli se na dva glavna dijela: Stari i Novi zavjet.

  218. Koliko knjiga sadrži Stari zavjet? 
          Stari zavjet sedrži 46 knjiga.

  219. Kako se dijeli Stari zavjet?
          Stari zavjet se dijeli na: petoknjižje, povijestne knjige, mudrostne knjige, proročke knjige i psalme.

  220. Koliko knjiga sadrži Novi zavjet?
          Novi zavjet sadrži 27 knjiga.

  221. Kako se dijeli Novi zavjet?
          Novi zavjet se dijeli na povijestne, poučne i proročke knjige.

  222. Tko je napisao najviše novozavjetnih poslanica?
          Najviše novozavjetnih knjiga je napisao sveti Pavao (13 poslanica).

  223. Nabroji imena dvanaestorice apostola?
          Petar, Andrija, Jakov, Ivan, Filip, Bartolomej, Matej, Toma,
          Juda Tadej, Jakov Alfejev, Šimun Kananejac i Juda Iškariotski.

  224. Što je Isus najviše tražio od svojih učenika?
          Isus je od njih najviše tražio vjeru. Kad nisu imali vjere uvijek bi ih prekoravao.

  225. Tko je napisao Djela apostolska?
          Djela apostolska je napisao sveti Luka evanđelist.

  226. Tko je napisao posljednju biblijsku knjigu Odkrivenje?
          Jedinu proročku knjigu Novoga zavjeta Odkrivenje napisao je sveti Ivan evanđelist.

  227. Tko su bili starozavjetni proroci?
          Proroci su bili od Boga izabrani i nadahnuti ljudi koji su govorili i propovijedali
          u ime Božje prenoseći tako ljudima volju Božju.

  228. Koji su najpoznatiji starozavjetni proroci?
          Najpoznatiji starozavjetni proroci su: Mojsije, Ilija, Izaija, Jeremija i dr.

  229. Koliko ima „velikih“ proroka pisaca i nabroji ih?
          Četiri su „velika“ starozavjetna proroka jer su im knjige po sadržaju velike:
          Danijel, Ezekijel, Izaija i Jeremija.

  230. Koliko ima „malih“ proroka pisaca i nabroji ih?
          Nazivaju se „mali“ jer su im knjige po sadržaju male.
          Ima ih 12: Amos, Joel, Jona, Hagaj, Hošea, Mihej, Nahum, Habakuk,
          Malahija, Obadija, Sefanija i Zaharija. 

  231. Nabroji biblijske patrijarhe ili praoce naše vjere?
          Abraham, Izak, Jakov, Juda, Noa…

  232. Koji su najpoznatiji starozavjetni kraljevi?
          Najpoznatiji starozavjetni kraljevi su: Šaul, David i Salomon.

  233. O čemu govori Stari zavjet?
          Stari zavjet govori o stvaranju svijeta i Božjoj objavi prije Isusa Krista.

  234. Kojim jezikom je napisan Stari zavjet?
          Knjige Staroga zavjeta napisane su hebrejskim jezikom. 

  235. O čemu govori Novi zavjet?
          Novi zavjet govori o životu i djelima Isusa Krista i prvih kršćana.

  236. Kojim jezikom je napisan Novi zavjet?
          Knjige Novoga zavjeta napisane su grčkim jezikom.

  237. Što znači riječ „poslanica“?
          Poslanice su posebna pisma u kojima su apostoli upućivali kršćane kako će kršćanski živjeti.

  238. Što znači riječ „Evanđelje“?
          Riječ „Evanđelje“ znači radostna vijest. 

  239. Kako se dijeli crkvena ili liturgijska godina?
          Crkvena godina se dijeli na: advent, božićno vrijeme, korizma, uskrsno vrijeme
          i vrijeme kroz crkvenu godinu.

  240. Kada započinje a kada završava crkvena godina?
          Crkvena godina počinje prvom nedjeljom došašća
          a završava u subotu nakon svetkovine Krista Kralja.

  241. Koje su četiri temeljne liturgijske boje i što znače?
          Četiri temeljne liturgijske boje su: bijela (radost i čistoća), crvena (ljubav i mučeništvo), 
          zelena (izčekivanje i plodnost) i ljubičasta (pokora), zlatna zamjenjuje sve.

  242. Što je advent ili došašće i koliko traje?
          Advent ili došašće je vrijeme priprave za Božić i traje četiri tjedna.

  243. Što je korizma i koliko traje?
          Korizma je vrijeme pokore i priprave za Uskrs a traje četrdeset dana, tj. od Pepelnice do Cvjetnice.

  244. Koja je liturgijska boja korizme i što znači?
          Liturgijska boja korizme je ljubičasta a označava pokoru i odricanje.

  245. Kako se naziva prvi dan korizme?
          Prvi dan korizme zove se Čista srijeda ili Pepelnica.

  246. Koje su najpoznatije korizmene pobožnosti?
          Najpoznatije korizmene pobožnosti su Križni put i Gospin plač.

  247. Što je to križni put?
          Križni put je razmatranje Isusove muke od osude do groba kroz 14 postaja.

  248. Što znači post, a što nemrs?
          Postiti znači jednom na dan jesti do sitosti nemrsan obrok.
          Nemrs znači ne jesti meso i mesne proizvode.

  249. Kad je kršćanin obvezan na post i nemrs?
          Kršćanin je obvezan na post i nemrs dva dana u godini: na Čistu srijedu i Veliki petak.

  250. Kad je kršćanin obvezan na nemrs?
          Nemrs je u sve korizmene petke i kvatre.
          U druge petke nemrs se može zamijeniti drugom pokorom ili dobrim djelima.

  251. Što je Cvjetnica?
          Cvjetnica je posljednja korizmena nedjelja
          na koju se sjećamo Isusova slavnog ulaska u Jeruzalem gdje će podnijeti svoju muku i smrt.

  252. Kako se naziva tjedan od Cvjetnice do Uskrsa?
          Tjedan od Cvjetnice do Uskrsa naziva se Veliki tjedan.

  253. Koji je najveći blagdan kršćanstva i zašto?
          Najveći blagdan kršćanstva je Uskrs jer nam je njime omogućeno vječno spasenje.

  254. Kako nazivamo blagdan na koji je Isus uzašao na nebo?
          Taj blagdan nazivamo Uzašašće. 

  255. Koji se blagdan slavi pedeseti dan poslije Uskrsa?
          Pedeseti dan poslije Uskrsa slavi se blagdan Duhova.

  256. Koji blagdan slavimo u nedjelju nakon Duhova?
          U nedjelju nakon Duhova slavimo blagdan Presvetog Trojstva.

  257. Nabroji najpoznatije Gospine svetkovine?
          Najpoznatije Gospine svetkovine su:
          Velika Gospa, Mala Gospa, Bezgriješno začeće, Blagovijest, Svijećnica itd.

  258. Što je Tijelovo ili Brašančevo i kada se slavi?
          Tijelovo ili Brašančevo je svetkovina Presvetog tijela i krvi Kristove.
           Slavi se u četvrtak nakon Presvetog Trojstva.

  259. Kojeg datuma slavimo rođenje Blažene Djevice Marije?
          Rođenje Blažene Djevice Marije ili Malu Gospu slavimo 8. rujna.

  260. Što je čudo i zašto je Isus činio čudesa?
          Čudo je izvanredni Božji zahvat u naravnom svijetu.
          Isus je činio čudesa da pokaže svoju božansku svemoć i pomogne ljudima.

  261. Tko može izpravno i istinito tumačiti Sveto pismo?
          Sveto pismo izpravno može tumačiti jedino crkveno učiteljstvo s papom na čelu.

  262. Je li Isus bio kušan kao i svi drugi ljudi?
          Isusa je izkušavao napastnik, đavao u pustinji s tri kušnje.

  263. Koliko otajstava sadrži Gospina krunica i koja su?
          Sadrži četiri otajstva i to: radostna otajstva, žalostna otaj., slavna otaj. i otajstva svjetla.

  264. Nabroji neka od deset egipatskih zala?
          Voda postaje krv, žabe, komarci, pomor stoke, tuča, skakavci itd.
          Najveće egipatsko zlo je pomor egipatskih prvorođenaca.

  265. Nabroji neke Isusove prispodobe?
          Prispodoba o sijaču; Milosrdni Samarijanac; Izgubljeni sin; Prispodoba o talentima itd.

  266. Tko su bili sveta braća Ćiril i Metodije?
          Sveti Ćiril i Metodije su bili slavenski apostoli
          zaslužni za kršćanstvo i kulturu Hrvata prevođenjem dijelova Biblije
          i liturgijskih knjiga na slavenski jezik.

  267. Kada su Hrvati primili kršćanstvo?
          Hrvati su kršćanstvo primili po dolasku na današnja obitavališta od sedmog do devetog stoljeća.

  268. Kako je organizirana Crkva u Hrvatskoj?
          Crkva u Hrvatskoj je organizirana kroz metropolije, nadbiskupije, biskupije,
          arhiđakonate, dekanate i župe.

  269. Što je to Biskupska konferencija?
          Biskupska konferencija je skup biskupa jedne države ili pokrajine. Crkva u Hrvata ima dvije
          Biskupske konferencije: jednu sa sjedištem u Zagrebu a drugu sa sjedištem u Sarajevu.

  270. Tko je zaštitnik požeške biskupije?
          Zaštitnik Požeške biskupije je sveti Lovro, đakon i mučenik.

  271. Kada je Sveta Stolica priznala samostalnost Hrvatske?
          Sveta Stolica je priznala samostalnost Hrvatske već davne 879. godine.
          To je ponovila 13. siječnja 1992. godine priznajući samostalnost i suverenost Republike Hrvatske.

  272. Što je to sinagoga?
          Sinagoga je židovska bogomolja u koju su se Židovi okupljali subotom
          na čitanje Svetoga pisma i molitvu.

  273. Što su blagoslovine?
          Blagoslovine su obredi koje je ustanovila Crkva da po molitvi pripravljaju za primanje milosti.

  274. Što je ekumenizam?
          Ekumenizam je nastojanje oko ponovnog ujedinjenja Kristove Crkve.

  275. Tko su pravoslavni kršćani?
          Pravoslavni kršćani su nastali 1054. godine Istočnim crkvenim razkolom.
          Ne priznaju papu ni vjerske istine proglašene nakon razkola.

  276. Tko su protestanti?
          Protestanti su nastali nakon Zapadnog crkvenog razkola u 16. stoljeću.
          Ne priznaju papu, sakramente, Marijinu ulogu, vjerske istine itd.

  277. Tko su anglikanci?
          Anglikanci su nastali u Engleskoj u 16. stoljeću odcjepljenjem od Katoličke Crkve.

  278. Tko su redovnici i redovnice?
           Redovnici i redovnice su Bogu posvećene osobe koje žive u zajednici
           nasljedujući Isusa Krista prema pravilu svoga utemeljitelja.

  279. Kako glasi Apostolsko vjerovanje?
         Vjerujem u Boga Otca, svemogućega Stvoritelja Neba i Zemlje.
         I u Isusa Krista, Sina
         njegova jedinoga, Gospodina našega;
         koji je začet po Duhu Svetomu, rođen od Marije Djevice,
         mučen pod Poncijem Pilatom,
         razpet, umro i pokopan;
         sašao nad pakao;
         treći dan uskrsnuo od mrtvih;
         uzašao na Nebesa,
         sjedi o desnu Boga Otca svemogućega;
         odonud će doći suditi žive i mrtve.
         Vjerujem u Duha Svetoga,
         svetu Crkvu katoličku,
         obćinstvo svetih,
         oproštenje grijeha,
         uskrsnuće tijela
         i život vječni.
         Amen.

  280. Kako glasi molitva Dušo Kristova?
         Dušo Kristova, posveti me!
         Tijelo Kristovo, spasi me!
         Krvi Kristova, napoj me!
         Vodo iz prsiju Kristovih, operi me!
         Muko Kristova, okrijepi me!
         O dobri Isuse, usliši me!
         Među rane svoje sakrij me!
         Ne dopusti da se odijelim od Tebe!
         Od neprijatelja zlobnog brani me!
         Na času smrti moje zovni me!
         I zapovjedi mi da dođem k Tebi,
         da Te sa svetima Tvojim hvalim i slavim  u vijeke vjekova! Amen.

  281. Kako glasi šest glavnih istina katoličke vjere?
         1. Samo je jedan Bog, a tri su božanske osobe: Otac, Sin i Duh sveti.
         2. Bog je sve stvorio, sve uzdržava i svim upravlja.
         3. Duša je čovječja besmrtna.
         4. Sin je Božji postao čovjekom i  odkupio nas svojom mukom, smrću i uskrsnućem.
         5. Milost je Božja potrebna za spasenje.
         6. Bog dobro nagrađuje, a zlo kažnjava.

  282. Nabroji sedam svetih sakramenata?
         1. Krštenje, krst
         2. Potvrda ili Firma, Krizma
         3. Sveta pričest
         4. Pomirenje,Izpovijed, Pokora
         5. Bolestničko pomazanje
         6. Svećenički red
         7. Ženidba

  283. Kako glase dvije zapovijedi ljubavi?
         1.  Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim,
              svom dušom svojom, svom umom svojim
              i svom snagom svojom!
         2.  Ljubi svoga bližnjega kao samoga sebe!

  284. Kako glasi Isusovo zlatno pravilo?
          Sve što želite da ljudi čine vama, to činite i vi njima!

  285. Nabroji Deset Božjih zapovijedi?
         1. Ja sam Gospodin, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz  mene!
         2. Ne izusti imena Gospodina, Boga svoga, uzalud!
         3. Sjeti se da svetkuješ dan Gospodnji!
         4. Poštuj otca i majku da dugo živiš i dobro ti bude na Zemlji!                         
         5. Ne ubij!
         6. Ne sagriješi bludno!
         7. Ne ukradi!
         8. Ne reci lažna svjedočanstva na bližnjega svoga!
         9. Ne poželi žene ni muža bližnjega svoga!
       10. Ne poželi nikakve stvari bližnjega svoga!

  286. Nabroji pet crkvenih zapovijedi?
         1. Svetkuj zapovjedne blagdane
             i slušaj pobožno sv. misu u nedjelju i u zapovjedne blagdane!
         2. Posti zapovjedne poste i u određene dane se ne mrsi!
         3. Svake se godine najmanje jednom ispovjedi i o Uskrsu pričesti!
         4. Obdržavaj ženidbene propise Katoličke crkve!
         5. Daj svoj doprinos za uzdržavanje Crkve i njezinih službenika!

  287. Nabroji sedam darova Duha Svetoga?
         1. Mudrost
         2. Razum
         3. Savjet
         4. Jakost
         5. Znanje
         6. Pobožnost
         7. Strah Božji

  288. Koje su tri bogoslovne krijeposti?
         1. Vjera
         2. Ufanje (nada)
         3. Ljubav

  289. Koje su četiri moralne ili stožerne krijeposti?
         1. Razboritost
         2. Pravednost
         3. Jakost
         4. Umjerenost

  290. Kako glasi pet predispovijedi?
         1. Izpit savjesti.
         2. Pokajati se za grijehe.
         3. Odlučiti ubuduće ne griješiti.
         4. Izpovjediti grijehe.
         5. Izvršiti pokoru za grijehe.

  291. Kako glasi tri predpričesti?
         1. Ništa ne jesti i ne piti alkoholnih pića sat prije pričesti.
         2. Biti čist od grijeha, osobito smrtnoga.
         3. Temeljito vjerovati da pod prilikama kruha i vina primamo tijelo i krv Isusa Krista.

  292. Nabroji sedam tjelesnih djela milosrđa?
         1. Gladna nahraniti
         2. Žedna napojiti
         3. Siromašna odjenuti
         4. Putnika primiti
         5. Bolestna pohoditi
         6. Prognana pomagati
         7. Mrtva pokopati

  293. Nabroji sedam duhovnih djela milosrđa?
         1. Dvoumna savjetovati
         2. Neuka poučiti
         3. Nevoljna i žalostna utješiti
         4. Griješnika opomenuti
         5. Uvrjedu oprostiti
         6. Nepravdu strpljivo podnositi
         7. Za žive i mrtve Boga moliti

  294. Kako glasi Anđeoski pozdrav?
          Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
          - I ona je začela po Duhu Svetomu. Zdravo, Marijo...
         Evo službenice Gospodnje.
         - Neka mi bude po riječi Tvojoj! Zdravo, Marijo...
         I Riječ tijelom postala.
         - I prebivala među nama. Zdravo, Marijo...
         Moli za nas, sveta Bogorodice,
         - da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
  Pomolimo se! Milost svoju, molimo Te, Gospodine, ulij u duše naše,
  da mi, koji smo po anđelovu navještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga,
  po muci njegovoj i križu k slavi uskrsnuća privedeni budemo!
  Po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.
  Slava Ocu... (triput).

  295. Kako glasi Opća izpovijed koju molimo na početku svete mise?
          Izpovijedam se Bogu svemogućemu, i vama braćo, da sagriješih vrlo mnogo:
          mišlju, riječju, djelom i propustom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh.
          Zato molim Blaženu Mariju vazda Djevicu, sve anđele i svete,
          i vas braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu našemu. Amen.

  296. Kako glasi molitva Kraljice neba?
          Kraljice Neba, raduj se. Aleluja.
          - Jer koga si bila dostojna nositi. Aleluja.
          Uskrsnu, kako je rekao. Aleluja.
          - Moli za nas Boga. Aleluja.
         Veseli se i raduj se, Djevice Marijo. Aleluja.
         - Jer je uskrsnuo Gospodin uistinu. Aleluja.
        Pomolimo se: Bože, koji si se udostojao razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina,
        Gospodina našega Isusa Krista, daj, molimo Te, da po njegovoj Majci, Djevici Mariji,
        postignemo radosti vječnoga života. Po istom Kristu Gospodinu našem. Amen.

  297. Kako glasi molitva kajanja poslije svete izpovijedi?
          Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga, najveće i najmilije dobro!
          Mrzim sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da ne ću više griješiti.

  298. Nabroji sedam glavnih grijeha?
         1. Oholost
         2. Škrtost
          3. Bludnost
         4. Zavist
         5. Neumjerenost u jelu i piću
         6. Srditost
         7. Lijenost

  299. Nabroji Osam blaženstava?
         1. Blago siromasima duhom, njihovo je kraljevstvo Nebesko!
         2. Blago ožalošćenima, oni će se utješiti!
         3. Blago krotkima, oni će baštiniti zemlju!
         4. Blago gladnima i žednima pravednosti, oni će se nasititi!
         5. Blago milosrdnima, oni će zadobiti milosrđe!
         6. Blago čistima srcem, oni će Boga gledati!
         7. Blago mirotvorcima,oni će se sinovima Božji zvati!
         8. Blago progonjenima zbog pravednosti, njihovo je kraljevstvo nebesko!

   
  Župne Obavijesti
   
  Madići i djevojke!
  koji u dogledno vrijeme
  namjeravate sklopiti crkvenu ženidbu
  planirajte u svojim obvezama
  priprave za brak.

  Jednostavo je:
  prijavite se voditeljima tečaja u Virovitici,
  a na kraju tečaja dobijete potvrdu o sudjelovanju.
  S tom potvrdom
  dođete u župni ured.