Cabuna - Facebook
  Ministranti

  Riječnik

  Agape, grčka riječ: znači ljubav. Gozba ljubavi koju su prvi kršćani priređivali kao

                                                     uvod u euharistijsko slavlje,

                                                     na spomen Isusove posljednje večere.

                                                     Jednostavan zajednički obrok.

  Akolit, grčka riječ: znači pratilac. Akolit pomaže đakonu ili svećeniku u liturgiji.

                                                     Za tu službu potrebno je opunomoćenje.

  Alba, latinska riječ albus: znači bijel. Alba je duga bijela haljina koju nose biskup, svećenik, đakon.  

  Aleluja, hebrejska riječ: znači hvaliti Gospodina. Aleluja je izvorni poklik Gospodinu prisutnom u

                                                                              Evanđelju. U korizmenom vremenu se ne rabi.

  Ambon, grčka riječ: znači stalak. Ambon je stalak s kojeg se navješta Riječ Božja.

  Antifona, grčka riječ: znači odgovarati.  Odpjev koji pjeva narod između pojedinih stihova psalama. 

  Bazilika, grčka riječ: znači sudnica, tržnica. Bazilika je počastni naslov za posebno znamenite crkve.

  Brevijar, latinska riječ breviarium: znači kratak popis. Crkveni molitvenik u kojem se nalaze molitve,

                                                                                        psalmi i čitanja za sve dane u godini i neke

                                                                                        sate u danu. Još se zove Časoslov. 

  Celebrant, latinska riječ celebrare: znači slaviti. U misama s više svećenika celebrant predsjeda 

                                                                              euharistijskom slavlju.

  Ceremonijar, latinska riječ ceremonia: znači sveti obred. Ceremonijar se brine za dobru pripravu i

                                                                                           miran i dostojan tijek liturgije.

  Dekan, latinska riječ decanus: znači nadziratelj. Dekan je predstojnik skupine svećenika koji su 

                                                                              povezani dušebrižničkim područjem, dekanat.

  Dijeceza, latinska riječ: znači uprava, gospodarstvo. Područje crkvene uprave kojim upralja biskup

                                                                                    je dijeceza ili biskupija.

  Direktorij, je godišnji crkveni kalendar koji donosi crkvene svetkovine, blagdane i spomendane a 

                    sadrži liturgijske upute glede izbora molitava, čitanja, boje liturgijske odjeće i dr.

  Đakon, grčka riječ: znači poslužitelj, sluga. Đakon je zaređeni crkveni službenik. Njegova služba može

                                                                     biti korak prema svećeništvu ili može biti stalna.

                                                                     Naša Požeška biskupija ima dva stalna đakona.

  Euharistija, grčka riječ: znači zahvaljivanje. Misno slavlje = euharistijsko slavlje. Presveti Oltarski Sakrament zovemo

                                                                      euharistijskim kruhom ili samo euharistijom.

  Evanđelje, grčka riječ: znači dobra, radostna vijest. 4 evanđelja Novog zavjeta.

  Gregorijanski koral je Crkveno pjevanje koje ime baštini po papi Grguru Velikom. On je uredio napjeve liturgijskog

                                     pjevanja koji se još i danas pjevaju u liturgiji.

  Himan, grčka riječ: znači pjesma, hvalospjev. Pjesnički tekst, a nalazimo ga osobito u Brevijaru/Časoslovu. 


                      


   
  Župne Obavijesti
   
  Madići i djevojke!
  koji u dogledno vrijeme
  namjeravate sklopiti crkvenu ženidbu
  planirajte u svojim obvezama
  priprave za brak.

  Jednostavo je:
  prijavite se voditeljima tečaja u Virovitici,
  a na kraju tečaja dobijete potvrdu o sudjelovanju.
  S tom potvrdom
  dođete u župni ured.